Month / november 2017

    Loading posts...
  • Nu formas Gerdskens nya strandlinje

    Nu påbörjas arbetet med den nya strandlinjen som ska löpa längs med kvarteret Sjöstaden. Strandkanten breddas för att ge plats åt en bättre cykelväg med bra belysning och nyplantering av buskar och…