Ett kvarter för allavag

En ny mötesplats i Alingsås, där vattnet möter staden

Här växer en ny mötesplats för Alingsås fram. En modern och urban stadsdel, där staden möter vattnet och historien möter framtiden. I mer än hundra år höll Almedahls väveri till vid Gerdskens strand, och de anrika industribyggnaderna kombinerat med modern arkitektur kommer att ge området en distinkt särprägel. Sjöstaden blir en vackert ljussatt och trygg oas för Alingsåsbor, boende och besökare att koppla av på, sommar som vinter. Med butiker, caféer och service lika nära som motionsspår, friluftsliv och grönska.

Målet är att Sjöstaden ska bli en stadsdel för alla, något utöver det vanliga som starkt ska bidra till Alingsås utveckling

BYGGT MED STOR NATUR OCH MILJÖHÄNSYN

Det är ett långsiktigt planeringsarbete lett fram till en antagen detaljplan. I samarbete med kommunen, naturvårdsorganisationer, landskapsarkitekter, Länsstyrelsen och miljöexperter har den idag raka och outvecklade strandlinjen i detaljplanen omvandlats till en upprustad och levande miljö med plats för både människor, växter och djur. Bryggor, bänkar och fiskeplatser öppnar upp för närmare tillgänglighet till sjön. Café, restaurang och lekplats gör promenadstråket levande. Cykelvägen längs strandkanten utvecklas och en varierande växtlighet planteras både för att tilltala det mänskliga ögat, men också för att förbättra förutsättningen för djurlivet i och runt sjön. Den nya böljande strandkanten kommer att erbjuda möjligheter till ett varierat växt- och djurliv till glädje för alla. Projektet Sjöstaden har fått tillstånd från mark- och miljödomstolen där myndigheter och naturvårdsorganisationer bland andra har fått yttra sig för att säkerställa att projektet utförs med största möjliga hänsyn till natur och miljö.

Nyhetervag

BYGGPROCESSEN

Vi får många frågor och funderingar om hur projektet. Det tycker vi är roligt. Tveka inte att höra av dig om du har frågor. Du kan också gilla vår Facebooksida för senaste nytt – sök bara på Sjöstaden Alingsås.

12876084
Fastighetsbyran_cmyk
Fastighetsmäklare för Sjöstaden

Har du frågor om Sjöstaden kontakta Felix Borg på Fastighetsbyrån Alingsås.

Mail sjostaden@fastighetsbyran.se

Tel 0733 59 15 12 Vxl 0322-170 25

Frågor och svarvag

Vad är Sjöstaden?

Sjöstaden är ett nytt kvarter i Alingsås vid sjön Gerdsken. Här skapas en attraktiv mötesplats för alla och ett vackert bostadsområde med individuellt utformade och spännande lägenheter. Området har lika nära till naturen, motion och friluftsliv som till köpcentrumet Vimpelns förstklassiga shopping-, mat- och serviceutbud.

Var ska lägenheterna byggas?

De nya bostäderna ansluter direkt till köpcentrumet Vimpeln. Husen byggs på strandstigen mellan den cirka 10 meter höga butiksväggen och sjöstranden. Strandpromenaden framför husen kommer att utvecklas med nyanlagda gång- och cykelvägar, bryggor, sittplatser, badstegar och parkplanteringar. Dessutom kommer de boende ha tillgång till egna odlingsplatser på en terrass på köpcentrets tak.

Hur många lägenheter blir det?

Totalt blir det 95 exklusiva lägenheter i varierande storlekar med stora uteplatser som fångar ljuset från flera väderstreck. Samtliga lägenheter har fantastisk sjöutsikt.

Hur stora blir lägenheterna?

Från ettor på 25 kvadratmeter till femrummare på upp till 130 kvm. Varje lägenhet har sin unika placering i huskroppen och planlösning för en tydligt individuell prägel.

Kommer alla lägenheter ha sjöutsikt?

Ja, samtliga lägenheter kommer att ha utsikt över sjön Gerdsken. Generösa fönsterytor och skjutdörrspartier i glas ger ljusinsläpp och kontakt med omgivningen. Varje lägenhet har dessutom en rymlig uteplats eller balkong.

Bygger ni bostadsrätter eller hyresrätter?

I kvarteret Sjöstaden bygger Nolgården 95 bostadsrätter. I kvarteret Ankaret, som ligger hundra meter bort, har tidigare byggts 30 hyresrätter.

När ska Sjöstaden stå klart?

Om allt går som vi hoppas kan försäljningen av lägenheterna börja under våren 2017. Därefter är det knappt två år till inflyttning.

Hur påverkas sjön Gerdsken och djurlivet när man bygger så nära vattnet?

När Sjöstaden anläggs skapar vi en mer varierad strandmiljö än vad dagens raka strandlinje av sprängsten erbjuder. Den nya strandlinjen innebär nya strömningslinjer och mer varierad bottenstruktur, vilket skapar naturligare förutsättningar för djur och natur. Genom att plantera både höga och låga växter utmed strandkanten får både insekter och fåglar nya platser att söka föda och skydd. Sammantaget gynnar detta den biologiska mångfalden.

Kommer sjön att fyllas ut eller krympa för att ge plats till Sjöstaden?

Sjön kommer att fyllas ut för att återskapa en naturligare strandlinje samtidigt som vi anlägger en trivsam och tillgänglig parkmiljö för Alingsås invånare.

Hur påverkas gång- och cykelvägen längs med sjön?

Under byggets gång kommer gång- och cykelstråket tillfälligt att stängas av, för allas säkerhet. Men när området står färdigt kommer det att vara lika tillgängligt som idag. Vägbeläggningen kommer att nyanläggas för en jämn, komfortabel och säker cykelfärd på strandpromenaden. Vi kommer även försköna den kringliggande miljön, bland annat med vacker belysning för en trygg och trivsam miljö dygnet runt.

Hur påverkas badmöjligheten i sjön?

Möjligheterna att ta sig ett dopp i sjön kommer inte att bli mindre än idag. Istället kommer badmöjligheterna istället att utökas med flera nya bryggor och stentrappor vid vattnet.

När påbörjas bygget av Sjöstaden?

I augusti 2017 inleds bygget med markarbete. I september görs pålning för att stabilisera marken och grunden gjuts. Under november anpassas Gerdskens strandlinje och utfyllnadsarbeten påbörjas och i slutet av året startar stombygget och själva byggnaden börjar resas. Bygget av byggnaden fortsätter sedan under hela 2018.

Hur kommer bygget påverka området?

Under byggets gång kommer det vara mer liv och rörelse i området, precis som vid alla byggarbetsplatser. Men förutom att gång- och cykelvägen längs sjön av säkerhetsskäl stängs av och leds om via Vimpelns parkering, kommer tillgängligheten i övrigt inte att påverkas. Vimpeln håller öppet som vanligt.

Kontakta Carl-Johan på info@sjostadenalingsas.se för mer information

Sjöstaden