Vi som bygger Sjöstadenvag

Carl-Johan Melin är projektledare för Sjöstaden i Alingsås. Han arbetar på Nolgården Förvaltning med ansvar för bland annat Hembo, Vimpeln och Sjöstaden i Alingsås. Men i projektet finns även en mängd andra viktiga partners, som bidragit till att skapa visionen för Sjöstaden Alingsås.

BYGGHERRE: NOLGÅRDEN

Det har alltid varit viktigt för människor att leva i trygga, fungerande miljöer. Våra nomadiska förfäder bildade för tusentals år sedan de första samhällena i områden som var gynsamma att leva i. På Nolgården för vi den tanken vidare genom att alltid sätta mänskliga värden och behov först i våra projekt. Vi utvecklar helt enkelt samhällen som man ska och kan må bra i. Och vår metod är enkel. Vi gör det genom att bjuda in och lyssna på människor.

Människor som du och jag som kan bidra, ta ansvar och skapa förutsättningar för att det vi gemensamt bygger är relevant, ansvarsfullt och utvecklingsbart. Människor såväl som näringsliv mår bra och kan utvecklas om miljön de lever och verkar i tillåter det. Det är viktigt och en förutsättning för att samhällen ska frodas. På Nolgården är vi övertygade om, att vi genom delaktighet, enkelhet, tydlighet och nytänk bygger samhällen med hållbar utveckling för både näringslivet och individen. Gemensamt tar vi ansvar och bygger goda samhällen. Det kan vi ta i hand på.

nolgarden

ARKITEKTER: A-LAB

A-lab är en ungt och internationellt arkitekturkontor som arbetat med en mängd innovativa och experimentella projekt av global karaktär. A-Lab, som är baserat i Oslo, har en imponerande samling arkitektpriser i bagaget och uppdraget i Alingsås togs hem i hård konkurrens från ett flertal andra internationella byråer

A-lab arbetar med ett brett spektrum av projekt i olika skalor. Projekten sträcker sig från museer och kontorsbyggnader till översiktsplaner och komplexa stadsprojekt. Kontoret består av 55 arkitekter med olika bakgrunder och erfarenheter.

Från A-lab är Audun Hellemo huvudarkitekt för Sjöstaden. Övrig arkitekt är Kristin Hilde.

LANDSKAP- OCH INREDNINGSARKITEKT: KROOK & TJÄDER

Krook & Tjäder jobbar som arkitekter inom husbyggnad, stadsplanering, landskapsarkitektur, inredning och produktdesign. Företaget är organiserat i fyra bolag med drygt 100 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Halmstad och Malmö.

Från Krook & Tjäder är Cris Delisle är landskapsarkitekt för projektet, medan Marie Hagman är inredningsarkitekt.

krook-logo

12876084
Fastighetsbyran_cmyk
Fastighetsmäklare för Sjöstaden

Har du frågor om Sjöstaden kontakta Felix Borg på Fastighetsbyrån Alingsås.

Mail sjostaden@fastighetsbyran.se

Tel 0733 59 15 12 Vxl 0322-170 25

Frågor och svarvag

Vad är Sjöstaden?

Sjöstaden är ett nytt kvarter i Alingsås vid sjön Gerdsken. Här skapas en attraktiv mötesplats för alla och ett vackert bostadsområde med individuellt utformade och spännande lägenheter. Området har lika nära till naturen, motion och friluftsliv som till köpcentrumet Vimpelns förstklassiga shopping-, mat- och serviceutbud.

Var ska lägenheterna byggas?

De nya bostäderna ansluter direkt till köpcentrumet Vimpeln. Husen byggs på strandstigen mellan den cirka 10 meter höga butiksväggen och sjöstranden. Strandpromenaden framför husen kommer att utvecklas med nyanlagda gång- och cykelvägar, bryggor, sittplatser, badstegar och parkplanteringar. Dessutom kommer de boende ha tillgång till egna odlingsplatser på en terrass på köpcentrets tak.

Hur många lägenheter blir det?

Totalt blir det 95 exklusiva lägenheter i varierande storlekar med stora uteplatser som fångar ljuset från flera väderstreck. Samtliga lägenheter har fantastisk sjöutsikt.

Hur stora blir lägenheterna?

Från ettor på 25 kvadratmeter till femrummare på upp till 130 kvm. Varje lägenhet har sin unika placering i huskroppen och planlösning för en tydligt individuell prägel.

Bygger ni bostadsrätter eller hyresrätter?

I kvarteret Sjöstaden bygger Nolgården 95 bostadsrätter. I kvarteret Ankaret, som ligger hundra meter bort, har tidigare byggts 30 hyresrätter.

Kommer alla lägenheter ha sjöutsikt?

Ja, samtliga lägenheter kommer att ha utsikt över sjön Gerdsken. Generösa fönsterytor och skjutdörrspartier i glas ger ljusinsläpp och kontakt med omgivningen. Varje lägenhet har dessutom en rymlig uteplats eller balkong.

När ska Sjöstaden stå klart?

Om allt går som vi hoppas kan försäljningen av lägenheterna börja under våren 2017. Därefter är det knappt två år till inflyttning.

Hur påverkas sjön Gerdsken och djurlivet när man bygger så nära vattnet?

När Sjöstaden anläggs skapar vi en mer varierad strandmiljö än vad dagens raka strandlinje av sprängsten erbjuder. Den nya strandlinjen innebär nya strömningslinjer och mer varierad bottenstruktur, vilket skapar naturligare förutsättningar för djur och natur. Genom att plantera både höga och låga växter utmed strandkanten får både insekter och fåglar nya platser att söka föda och skydd. Sammantaget gynnar detta den biologiska mångfalden.

Kommer sjön att fyllas ut eller krympa för att ge plats till Sjöstaden?

Sjön kommer att fyllas ut för att återskapa en naturligare strandlinje samtidigt som vi anlägger en trivsam och tillgänglig parkmiljö för Alingsås invånare.

Hur påverkas gång- och cykelvägen längs med sjön?

Under byggets gång kommer gång- och cykelstråket tillfälligt att stängas av, för allas säkerhet. Men när området står färdigt kommer det att vara lika tillgängligt som idag. Vägbeläggningen kommer att nyanläggas för en jämn, komfortabel och säker cykelfärd på strandpromenaden. Vi kommer även försköna den kringliggande miljön, bland annat med vacker belysning för en trygg och trivsam miljö dygnet runt.

Hur påverkas badmöjligheten i sjön?

Möjligheterna att ta sig ett dopp i sjön kommer inte att bli mindre än idag. Istället kommer badmöjligheterna istället att utökas med flera nya bryggor och stentrappor vid vattnet.

När påbörjas bygget av Sjöstaden?

I augusti 2017 inleds bygget med markarbete. I september görs pålning för att stabilisera marken och grunden gjuts. Under november anpassas Gerdskens strandlinje och utfyllnadsarbeten påbörjas och i slutet av året startar stombygget och själva byggnaden börjar resas. Bygget av byggnaden fortsätter sedan under hela 2018.

Hur kommer bygget påverka området?

Under byggets gång kommer det vara mer liv och rörelse i området, precis som vid alla byggarbetsplatser. Men förutom att gång- och cykelvägen längs sjön av säkerhetsskäl stängs av och leds om via Vimpelns parkering, kommer tillgängligheten i övrigt inte att påverkas. Vimpeln håller öppet som vanligt.

Kontakta Carl-Johan på info@sjostadenalingsas.se för mer information

Sjöstaden