Nu formas Gerdskens nya strandlinje

Nu påbörjas arbetet med den nya strandlinjen som ska löpa längs med kvarteret Sjöstaden. Strandkanten breddas för att ge plats åt en bättre cykelväg med bra belysning och nyplantering av buskar och träd längs strandpromenaden. När arbetet är klart 2019 finns här ett kvarter för alla Alingsåsare och ett nytt promenadstråk med badbryggor och uteserveringar vid sidan av en levande miljö för djur och växtlighet.
 
– Den nya strandmiljön kommer att skapa mer liv än vad dagens raka sprängstenslinje erbjuder. För både djur och människor. Det blir en plats att längta till, säger Carl-Johan Melin, projektledare för Sjöstaden.

I samarbete med kommunen, naturvårdsorganisationer, landskapsarkitekter, Länsstyrelsen och miljöexperter blir den idag raka och outvecklade strandlinjen en upprustad och levande miljö med plats för både människor, växter och djur. Bryggor, bänkar och fiskeplatser öppnar upp för närmare tillgänglighet till sjön. Café och restaurang gör promenadstråket levande. Cykelvägen längs strandkanten utvecklas och stor fokus läggs vid att förbättra förutsättningen för djurlivet i och runt sjön.

Arbetet som påbörjas nu skapar nya strömningslinjer och en mer varierad bottenstruktur som ger naturliga förutsättningar för att djur och växter ska trivas. Genom omväxlande höga och låga växter utmed strandkanten får både insekter och fåglar nya platser att söka föda och skydd.

Simon Campbell, projektchef på Skanska, ansvarar för att arbetet utförs korrekt och när processen nu inleds är ett fokusområde viktigare än allt annat – att säkerställa att vattnet påverkas minimalt.

– Vi börjar med att montera en så kallad siltgardin 15 meter ut i Gerdsken. Siltgardinen är en typ av skyddande duk som spänner från botten till ytan och innesluter eventuell grumling av vattnet. Processen har redan fått klartecken från Länsstyrelsen så när siltgardinen ligger på plats börjar vi forma den nya strandlinjen, säger Simon Campbell.

Med siltgardinen kommer Gerdskens vatten fortsätta hållas klart och friskt, så badälskande Alingsåsare kan känna sig lugna. Ett vinterdopp i Gerdsken är inga problem i år heller.
 
Invigning 2019
Byggprocessen för Sjöstaden inleddes i augusti tidigare i år. Pålning genomfördes under september och gjutning av grund pågår mellan oktober och december. Samtidigt påbörjas alltså arbetet med den nya strandlinjen.

– Den här vintern gör vi grovarbetet klart medan nästa vinter kommer handla mer om att förfina. Då formar vi med finare material och fokuserar mer på detaljer. Det nya stråket längs stranden kommer vara helt klart 2019, säger Simon.
 

Share your thoughts